Werkgroep Ontslagrecht

Werkgroepen / Werkgroep Ontslagrecht

De werkgroep ontslagrecht is een van de langst actieve werkgroepen. Deze werkgroep wordt door het bestuur betrokken bij het verzorgen van inleidingen. Ook het voorbereiden van adviezen op het gebied van ontslagrecht behoort tot het terrein van de werkgroep. De werkgroep is bezig met de voorbereiding van een advies over het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (33818) en is voornemens dit advies aan de leden van de vereniging te presenteren tijdens een bijeenkomst van de VvA op 13 maart 2014.
Voorzitter: Dr. J.P.H. Zwemmer, universitair docent arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en advocaat bij Stibbe. Postbus 75640, 1070 AP Amsterdam. Email: johan.zwemmer@stibbe.com