Werkgroep Rechtsvergelijking

Werkgroepen / Werkgroep Rechtsvergelijking

De werkgroep rechtsvergelijking maakt sinds medio 2013 deel uit van de Vereniging voor Arbeidsrecht. Hieraan ligt het besluit van het bestuur ten grondslag om een samenwerking aan te gaan met de International Society voor Labour Law and Social Security Law (ISLSSL). Dit is een in 1958 onder auspiciën van de ILO opgerichte vereniging met een bijna gelijke doelstelling als de VvA, maar dan op mondiaal niveau. De ISLSSL heeft ongeveer 1500 leden wereldwijd verdeeld over circa 60 nationale afdelingen. De werkgroep, die tevens fungeert als de Nederlandse afdeling van de ISLSSL, kent thans zo'n 30 leden. Nieuwe leden zijn van harte welkom om deel te nemen aan de werkgroep. Bij aanmelding wordt u tevens lid van de Nederlandse afdeling van de ISLSSL waarvoor een jaarlijkse contributie wordt geheven (2013: € 10,00). De belangrijkste activiteit van de ISLSSL bestaat uit het organiseren van driejaarlijkse wereldwijde congressen en driejaarlijkse regionale congressen. Leden van de werkgroep kunnen zich tegen gereduceerde tarieven inschrijven en soms ook participeren met een paper of als spreker. De congressen worden doorgaans bezocht door zo'n 500 deelnemers.

Het eerstvolgende Europese regionale congres vindt plaats van 17 tot 19 september 2014 in Dublin. Het eerstvolgende wereldwijde congres wordt van 14 tot 17 september 2015 in Kaapstad gehouden.

Wie meer wil weten over de ISLSSL kan terecht op de website http://islssl.org/ . Nadere informatie en/of aanmelding kan bij M(ijke) Houwerzijl, tel. 013-4663781 of per e-mail: m.s.houwerzijl@rug.nl / m.s.houwerzijl@uvt.nl of W(illem) Bouwens, tel. : (020)5986266 of per e-mail : w.bouwens@vu.nl .