Agenda

Concurrentie op de arbeidsmarkt in tijden van krapte

Locatie / UTRECHT

Nu vluchten en reizen worden geannuleerd door het tekort aan personeel, de rijen op Schiphol groeien bij de douane en de energietransitie in gevaar komt door het tekort aan technisch personeel, is er meer dan ooit aandacht voor de krapte op de arbeidsmarkt. Kan de cao ingezet worden om personeel te behouden? Is de cao niet eigenlijk gewoon een kartelafspraak op de arbeidsmarkt? Mogen we afspraken maken over niet afpakken van elkaars personeel? De Hoge Raad heeft eind juni geoordeeld dat een krappe arbeidsmarkt geen rechtmatig belang is om rekening mee te houden bij het houden van werknemer aan concurrentiebeding. De nodige arbeidsrechtelijke vragen die spelen op dit moment.

Reden voor de VvA om over dit actuele onderwerp ene bijeenkomst te organiseren met zeer deskundige inleiders. Op 20 september aanstaande zal Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM, voor de VvA ingaan op de het mededingingsrecht op de arbeidsmarkt, en zullen Robert Hoekstra, juridisch adviseur bij CAOP, en Monica Wirtz, AWVN, ingaan op het snijvlak van de het arbeidsrecht en mededingingsrecht, de cao en grondrechten. Vervolgens zal Astrid Hellstone, advocaat bij Stibbe, onderzoeken of het concurrentiebeding de concurrentie beperkt. Hierna zal er ruimte zijn voor discussie over dit onderwerp met de inleiders onder leiding van Jaap van Slooten, hoogleraar aan de UvA.

Programma
13:30 uur Ontvangst
14:00 uur ALV
14:30 uur Opening bijeenkomst Concurrentie op de arbeidsmarkt in tijden van krapte
14:35 uur Martijn Snoep: mededingingsrecht op de arbeidsmarkt
15:05 uur Monica Wirtz en Robert Hoekstra: mededingingsrecht, cao-afspraken en grondrechten
15:35 uur Pauze
15:55 uur Astrid Helstone: concurrentiebeperking door het concurrentiebeding
16:25 uur Discussie onder leiding van Jaap van Slooten
17:00 uur Afsluiting en borrel

Hybridebijeenkomst
De bijeenkomst vindt hybride plaatst. Voor een beperkte groep personen bestaat de mogelijkheid om de bijeenkomst fysiek bij te wonen in Utrecht (locatie wordt z.s.m. bekend gemaakt), de overige deelnemers kunnen de bijeenkomst digitaal volgen. Bij inschrijving kan de voorkeur worden gemeld. Plaatsing voor de fysieke bijeenkomst is op basis van volgorde van aanmelden.

Aanmelden en certificaat
U kunt zich via deze website voor de bijeenkomst aanmelden. U kunt dan ook meteen aangeven of u een aanwezigheidscertificaat wilt ontvangen. Voor het verstrekken van een aanwezigheidscertificaat wordt een bedrag van € 25,- voor elk uur onderwijs (€ 50,- voor de hele bijeenkomst) in rekening gebracht. Op het aanwezigheidscertificaat - dat u kunt gebruiken als bewijs dat u een bijeenkomst heeft bijgewoond die bijdraagt aan de vakbekwaamheid - wordt vermeld hoeveel uur de bijeenkomst heeft geduurd, het thema en de sprekers van de bijeenkomst.

Wij begroeten u graag weer op 20 september aanstaande.

Met vriendelijke groet,
Loe Sprengers (voorzitter)

Start  14:00 uur
tot
Einde  17:00 uur

Aanwezigheidscertificaat

Registreer