Agenda

Jubileum VvA 75 jaar

Locatie / KASTEEL WOERDEN

 75 jaar VvA lustrumcongres

19 mei 2022  |  Kasteel Woerden 

Transitie en arbeid

We zitten in een tijd waarin de nodige veranderingen in de samenleving plaats (gaan) vinden.

 • De klimaatcrisis dwingt tot ingrijpende keuzes die gevolgen kunnen gaan hebben voor het vervallen van werkzaamheden in bepaalde sectoren (afbouw fossiel) en toename in sectoren die zich met energietransitie bezig houden. Ook in andere sectoren zal de wijze waarop verduurzaamd gaat worden van invloed zijn op de wijze waarop werkzaamheden worden uitgeoefend.
 • De coronacrisis heeft noodgedwongen geleid tot aanpassingen in het arbeidspatroon. De impact van deze veranderingen zal voor een deel blijvende effecten gaan hebben op de wijze waarop we de arbeid organiseren.
 • Binnen het arbeidsrecht is de afgelopen jaren veel gesproken over noodzakelijke veranderingen. Denk aan het VAAN-VvA Wetboek van Werk, het rapport van de Commissie Borstlap en het SER MLT-Advies over de Arbeidsmarkt (SER advies over sociaaleconomisch beleid 2021-2025). Het kabinet wil de arbeidsmarkt hervormen op basis van de rapporten van de Commissie Borstlap en het SER-advies.

Deze ontwikkelingen leiden tot transitie ook in het arbeidsrecht en de arbeidsmarkt. Hierop zal vanuit verschillende invalshoeken en deelterreinen worden ingegaan tijdens de lustrumbijeenkomst. Er is capaciteit voor 500 leden om hieraan deel te nemen.

 

Programma

Opening (14.00 uur - 15.30 uur)

We starten het lustrumcongres met een plenaire opening in de Bonaventurakerk (gelegen direct naast het kasteel te Woerden).

 • 13.30 uur     Ontvangst
 • 14:00 uur    Opening door dagvoorzitter Meike de Jong
 • 14:05 uur    Welkomstwoord voorzitter VvA Loe Sprengers
 • 14:15 uur     Inleiding The Green Deal en gevolgen voor arbeid; Diederik Samsom, kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans
 • 14:45 uur     Inleiding door Minister SZW Karien van Gennip over het nieuwe arbeidsmarktbeleid; Aanbieden bijdragen expertgroepen VvA t.b.v. Lustrumbundel aan Minister
 • 15:10 uur     Forumdiscussie met:
  • Olav van Vliet, hoogleraar economie Universiteit Leiden, met als specialisatie sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in internationaal perspectief.
  • Hanneke Bennaars, universitair hoofddocent UvA, lid van de commissie Borstlap.
  • Bas van Weegberg, lid van het dagelijks bestuur van vakbond FNV met als aandachtsgebieden onder meer klimaat en wonen, leren en ontwikkelen, inclusieve arbeidsmarkt.
  • Judith van der Hulst, directeur juridische zaken en organisatieadvies bij AWVN.
 • 15:30 uur      Einde plenair programma


Breakout sessies (16.00 uur - 18.30 uur)

Ter uitwerking van het congresthema zijn 6 expertgroepen vanuit de VvA aan de slag geweest om een bijdrage voor de lustrumbundel te schrijven. Deze expertgroepen zullen hun uitkomsten met aanbevelingen presenteren en daarover in discussie gaan met de VvA-leden in sessies. Deze zullen in vier zalen in 2 rondes plaatsvinden in kasteel Woerden. Bij aanmelding wordt de deelnemers gevraagd zich vooraf voor 2 sessies op te geven.
 
De onderwerpen van de sessies zijn:
 1. Blijvende corona-effecten op regulering van de arbeidsmarkt
 2. Arbeidsongeschiktheid herschikt. Naar een houdbaar en rechtvaardige systeem bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
 3. De rol van scholing in de transitie van baanbehoud naar werkbehoud
 4. Over de onafhankelijkheid van vakorganisaties
 5. Rechtsbescherming: het handhavingstekort in het arbeidsrecht.
 6. De rol van het EU Handvest & toepassen van het toepasselijke recht
 • 16:00 uur    Breakout Sessie #1
 • 17:00 uur     Pauze
 • 17:30 uur     Breakout Sessie #2
 • 18.30 uur     Einde breakout sessies

Diner en borrel (18.30 uur - 21.30 uur)

Aansluitend na de twee sessies zullen we gezamenlijk dineren in de vorm van een lopend buffet. Met als afsluiter van de dag nog een feestelijke borrel. Wij verzoeken jullie vriendelijk om tijdens het aanmelden aan te geven of jullie hier gebruik van wensen te maken.

 • 18:30 uur    Lopend buffet 
 • 20:00 uur   Feestelijke borrel
 • 21:30 uur     Einde lustrumcongres
 

Spelregels inschrijven voor het lustrumcongres:

 • Er is voor het lustrumcongres plek voor 500 deelnemers. Inschrijving geschied op volgorde van inschrijving.  
 • Alleen leden van de VvA kunnen zich inschrijven voor het lustrumcongres.
 • Voor de deelsessies zijn er per sessie een x aantal plekken beschikbaar. Ook hier geschied inschrijving op basis van volgorde van inschrijving. Het kan dus zijn dat u bij een andere sessie wordt ingedeeld dan waar uw voorkeur naar uitgaat. U kan tijdens het aanmelden aangeven naar welke sessie uw voorkeur uitgaat.
 • Mocht u niet aanwezig kunnen zijn tijdens het diner en / of de borrel dan vernemen wij dat graag. Dit kunt u aangeven tijdens het aanmelden. 
 • Mocht u onverhoopt toch (deels) niet kunnen terwijl u zich wel al heeft opgegeven voor het lustrumcongres, dan vernemen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Zodat wij uw plek kunnen vergeven aan iemand anders ofwel het tijdig kunnen doorgeven aan de locatie dat er bijvoorbeeld een deelnemer minder deelneemt aan het diner en de borrel. Bij voorbaat dank.
Start  13:30 uur
tot
Einde  21:30 uur

Aanwezigheidscertificaat

Registreer