Agenda

Armoede op de werkvloer: arbeidsrecht in tijden van inflatie, energiecrisis en onzekerheid

Locatie / NH HOTEL DEN HAAG

De inflatie en energiecrisis zorgen ervoor dat steeds meer huishoudens de vaste lasten niet meer kunnen betalen. Op 15 november jl. berichtte het Rode Kruis dat in Nederland 400.000 mensen in verborgen  voedselnood verkeren en daarom voedselhulp in Nederland zal worden opgeschroefd. Twee dagen eerder publiceerde het Nibud onderzoek waaruit bleek dat 42% van de Nederlanders het afgelopen jaar met betalingsproblemen kampte. 10% van hen vroeg de werkgever om een voorschot op het salaris om rond te komen. Ook het aantal loonbeslagen lijkt toe te nemen. Vorig jaar publiceerde de SER zijn verkenning 'Werken zonder Armoede', waaruit bleek dat meer dan 220.000 werkenden in armoede verkeren in Nederland. Dat was nog voordat inflatie- en energiecrisis zich manifesteerden. Armoede op de werkvloer wordt steeds meer zichtbaar.

Aan de cao-onderhandelingstafel zetten vakbonden in op prijscompensatie met looneisen van 10% of meer. Soms willen werkgevers graag iets 'extra's' doen, maar werken Werkkostenregelingen en standaardcao's niet mee het doel te bereiken. Bovendien staan ook veel werkgevers onder dezelfde lastendruk, waardoor looncompensatie tot nog hogere kostprijs van arbeid leidt, die niet altijd kan worden doorbelast aan de consument.

Hoe om te gaan met deze actuele uitdagingen? En wat weten we eigenlijk van deze groep 'werkende armen'? Welke interventies kunnen (en moeten) sociale partners en de overheid nemen? Welke invloed gaat uit van (de EU-richtlijn voor) een minimumloon? En wat kan of moet een werkgever doen als zijn werknemer in financiële nood verkeert?
Over deze vragen en meer buigen wij ons op donderdag 15 december in het NH hotel te Den Haag van 14.00 uur tot 17.15 uur. Aansluitend zal er een borrel zijn.

Tijdens deze bijeenkomst zullen de resultaten van een grootschalig EU-onderzoek onder de noemer 'Working Yet Poor' worden gepresenteerd en vertaald naar de Nederlandse rechtspraktijk (mr.dr. Nuna Zekic en dr. Sonja Bekker). Professor Mijke Houwerzijl zal stilstaan bij de implicaties van de EU-richtlijn minimumloon voor Nederland. Vanuit AWVN (Eefje Brul) en FNV (Robbert Coenmans) zullen actuele vraagstukken behandelen over hoe onder meer om te gaan met prijscompensatie- en looneisen in een onzekere (arbeids)markt.
De sprekers houden een korte inleiding waarna debat zal plaatsvinden onder leiding van professor Ruben Houweling.

Sprekers

  • Prof.mr. Mijke Houwerzijl (Universiteit van Tilburg) - Gevolgen van de Richtlijn minimumloon voor Nederland
  • Mr.dr. Nuna Zekic (Universiteit van Tilburg) - Werkende armen in vergelijkend perspectief
  • Dr. Sonja Bekker (Universiteit Utrecht) - Cijfers en duiding: over wie hebben we het eigenlijk?
  • Eefje Brul (Beleidsadviseur AWVN) - Inflatie, energie en armoede op de werkvloer, een werkgeversperspectief
  • Robbert Coenmans (FNV) - Inflatie, energie en armoede op de werkvloer, een werknemersperspectief
  • Prof.dr. Ruben Houweling (ESL en Kroonlid SER) - Moderator

Hybridebijeenkomst

De bijeenkomst vindt hybride plaatst. Voor een beperkte groep personen bestaat de mogelijkheid om de bijeenkomst fysiek bij te wonen in het centrum van Den Haag (op loopafstand, 15 minuten ongeveer, van Den Haag Centraal en in de directe omgeving bevinden zicht diverse parkeergarages), de overige deelnemers kunnen de bijeenkomst digitaal volgen. Bij inschrijving kan de voorkeur worden gemeld. Plaatsing voor de fysieke bijeenkomst is op basis van volgorde van aanmelden.

Locatie bijeenkomst:
NH hotel Den Haag
Prinses Margrietplantsoen 100
2595 BR Den Haag

Aanmelden en certificaat

U kunt zich via de website voor de bijeenkomst aanmelden. U kunt dan ook meteen aangeven of u een aanwezigheidscertificaat wilt ontvangen. Voor het verstrekken van een aanwezigheidscertificaat wordt een bedrag van € 25,- voor elk uur onderwijs (€ 75,- voor de hele bijeenkomst) in rekening gebracht. Op het aanwezigheidscertificaat - dat u kunt gebruiken als bewijs dat u een bijeenkomst heeft bijgewoond die bijdraagt aan de vakbekwaamheid - wordt vermeld hoeveel uur de bijeenkomst heeft geduurd, het thema en de sprekers van de bijeenkomst.

Wij begroeten u graag op donderdag 15 december tijdens deze bijeenkomst van de VvA.

Start  14:00 uur
tot
Einde  17:15 uur

Aanwezigheidscertificaat

Registreer