Agenda

VvA bijeenkomst: Wet bescherming Klokkenluiders

Locatie / CENTRUM DEN HAAG

Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming Klokkenluiders in werking getreden. Doel van de wet is om melders van misstanden beter te beschermen, maar wat houdt deze nieuwe wet in? Suzanne Hidajat zal hierover een inleiding geven. En biedt de wet voldoende bescherming aan werknemers als er een melding wordt gedaan? Draagt de wet bij aan het oplossen van maatschappelijke misstanden? Pieter Omtzigt heeft in 2022 een initiatiefnota ingediend met 15 verbeteringsvoorstellen, waarvan sommige inmiddels in de wet zijn opgenomen, maar andere (nog) niet. Ook zal Ben Speelberg, (klokkenluider bij het Geldropse Anna Ziekenhuis) uit eigen ervaring vertellen hoe het hem is vergaan als klokkenluider. Klara Boonstra die betrokken was bij de wetenschapstoets zal het verhaal van Ben juridisch duiden. Vervolgens zal Klara de paneldiscussie leiden, waarbij experts in verschillende rollen aan bod komen. Over dit boeiende onderwerp buigen wij ons op woensdag 28 juni 2023. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Den Haag van 14.00 tot 17.15 uur (inloop vanaf 13.30 uur). Over de exacte locatie wordt u nog geïnformeerd. Aansluitend zal er een borrel zijn.

Sprekers:

  • Pieter Omtzigt (lid van de Tweede Kamer)
  • Suzanne Hidajat-Engelsman (medewerker wetenschappelijk bureau Hoge Raad der Nederlanden, spreekt op persoonlijke titel)
  • Klara Boonstra (professor internationaal arbeidsrecht aan de VU en werkzaam als beleidsadviseur bij FNV) en
  • Ben Speelberg (t.b.c. klokkenluider in het Geldropse Anna Ziekenhuis)

Paneldiscussie o.l.v. Klara Boonstra met:

  • Geert Vermeulen (CEO van Integriteitscoördinator en deskundig in klokkenluidersprocedures) 
  • Peter van der Meij (vicevoorzitter en bestuurslid Advies van het Huis voor Klokkenluiders)
  • Rik van Steenbergen (als FNV-expert o.a. betrokken bij de Verklaring over klokkenluiden van de Stichting van de Arbeid)

Programma
13:30 uur     Ontvangst met koffie en thee
14:00 uur    Deel 1
15:30 uur     Pauze
15:45 uur     Deel 2 
17:15 uur      Afsluiting en borrel

Hybridebijeenkomst
De gehele bijeenkomst vindt hybride plaatst. Voor een beperkte groep personen bestaat de mogelijkheid om de bijeenkomst fysiek bij te wonen in het NH hotel te Den Haag, de overige deelnemers kunnen de bijeenkomst digitaal volgen. Bij inschrijving kan de voorkeur worden gemeld. Plaatsing voor de fysieke bijeenkomst is op basis van volgorde van aanmelden.

Locatie bijeenkomst:
De locatie zal nog nader bepaald worden. Dit zal in ieder geval zijn in het centrum van Den Haag.

Aanmelden en certificaat
U kunt zich via de website voor de bijeenkomst aanmelden. U kunt dan ook meteen aangeven of u een aanwezigheidscertificaat wilt ontvangen. Voor het verstrekken van een aanwezigheidscertificaat wordt een bedrag van € 25,- exclusief btw voor elk uur onderwijs (€ 75,- exclusief btw voor de hele bijeenkomst) in rekening gebracht. Op het aanwezigheidscertificaat - dat u kunt gebruiken als bewijs dat u een bijeenkomst heeft bijgewoond die bijdraagt aan de vakbekwaamheid - wordt vermeld hoeveel uur de bijeenkomst heeft geduurd, het thema en de sprekers van de bijeenkomst.

Let op: mocht u een certificaat wensen ontvangt u vanaf heden een factuur inclusief btw van ons.

Wij begroeten u graag op woensdag 28 juni 2023 tijdens deze bijeenkomst van de VvA.

Start  14:00 uur
tot
Einde  17:15 uur

Aanwezigheidscertificaat

Registreer